clog به فارسی | دیکشنری انگلیسی

clog
 • (n): کنده

 • کلوخه

 • قید

 • پابند

 • ترمز

 • (vi and vtn): سنگین کردن

 • کندکردن

 • مسدودکردن

 • بستن (لوله)

 • متراکم وانباشته کردن

 • پابندزیادی پرکردن

 • لخته شدن

 • مسدود کردن- بستن

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری