centroid به فارسی | دیکشنری انگلیسی

centroid
 • (figure of =canter) مرکز ثقل

 • (در شعر) قویترین هجای سطر

 • مرکز ثقل

 • مرکز هندسی، گرانیگاه، مرکز ثقل، گرانیگاه هندسی، مرکز وار، مرکز گون

 • گرانیگاه

 • مرکز سطح

 • مرکز هندسی

 • مرکز جرم

 • مرکز

 • شبه مرکز

 • گرانیگاه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری