سخنان کارل سندبرگ

کارل سندبرگ
  • هر فرزندی، نشان دهندهی باور خداوند است که زندگی باید همچنان جریان داشته باشد.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری