سخنان کارل ساگان

کارل ساگان
  • شما یک فرد مذهبی را نمی توانید با هیچ چیزی متقاعد کنید. برای آنها اساس ایمان و عقیده شواهد نیست بلکه، جایگاه آن نیاز ژرف به ایمان است.

    معجون قدرت عظیم و نادانی عظیم، فاجعه ای عظیم است.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری