سخنان سورن کی یر کیگارد

سورن کی یر کیگارد
  • مردم به ندرت از آزادی های خود مثل آزادی فکر کردن استفاده می کنند، به جای آن، برای جبرانش از آزادی سخن گفتن بیشتر بهره می برند.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری