سخنان سورن کی یر کگارد

سورن کی یر کگارد
  • شوربختی، نه تنها آدمیان را گرد هم می آورد، بلکه سبب نزدیکی زیبایی باطنی میان آن ها می شود؛ همچنان که زمستان سرد، نقش هایی از یخ بر قالب پنجره ها رسم می کند و آن نقش ها با حرارت خورشید از بین می روند.

    سرگرمی، می تواند انسان را سرخورده کند، ولی شادمانی، هرگز.

    زندگی گره ای نیست که در جست و جوی گشودن آن باشیم، [بلکه] حقیقتی است که باید آن را تجربه کرد.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری