سخنان احمد بهمنیار

احمد بهمنیار
  • سرگذشت اجتماعی بیشتر ملتها در بر گیرنده ی رخدادهایی است که به دلیل اهمیت سیاسی یا شدت تأثیر در اندیشه ها و احساسات عامه، فراموش شدنی نبوده و هیچ گاه از یادها محو نمی شود.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری