تعبیر خواب دوات

دوات

دوات

 • اگر در خواب ببینید که دوات دارید موردی برای آموختن و آموزاندن می یابید. نه به صورت علم و تحصیل کلاسیک بل که آموختن و آموزاندن به معنی عام. کششی که برای آموختن و تعلیم دادن در ما ایجاد می شود در خواب های ما به صورت یکی از ابزار تحریر مثلا دوات تجسم می یابد. حتی احساس کمبودهای ما در رابطه با دانش اجتماعی و اطلاعات عمومی در خواب های ما متجلی می گردد و این جلوه به شکل قلم، دوات، کتاب، خط کش، کتابخانه و از این قبیل ظاهر می شود. ممکن است احساسی در ما به وجود آید یا سرخوردگی شدیدی پیدا کنیم ولی به زبان می آوریم. چه بسا که این احساس کمبود به یادمان نماند و فراموش کنیم اما ضمیر ناخودآگاه ما ضربه وارد آمده را حفظ می کند و نگه می دارد و در خواب های ما به صوری که گفته شد شکل می بخشد. -

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی دوات در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • دوات (فرهنگ معین): (دَ) [ع.] (اِ.) ظرفی که در آن مرکب ریزند.
 • دوات‌ (فارسی به انگلیسی): Ink-Pod, Inkstand, Inkwell
 • دوات (لغت نامه دهخدا): دوات. [دَ] (ع اِ) سیاهی دان. (منتهی الارب). دویت. ظرف مرکب برای نوشتن. آمه. مرکب دان. دوده دان. خوالستان. مداددان. لیقه دان. حبردان. قاروره. خوالسته. (یادداشت مؤلف). ظرفی که در آن سیاهی کتابت نگاه دارند، و آنرا به فارسی آمه خوانند. ج، دَوی ّ و دُوی ّ. (از آنندراج) (از غیاث). رحیم. کتاب. (منتهی الارب). محبر. محبره. (من ...ادامه مطلب...
 • دوات (فارسی به عربی): حسنا، محبره
 • دوات (فرهنگ عمید): ظرف کوچکی که در آن مرکب یا جوهر می‌ریزند برای نوشتن، مرکب‌دان، دویت،
 • دوات (حل جدول): آمه
 • دوات (مترادف و متضاد زبان فارسی): آمه، جوهردان، دویت، مرکب‌دان
 • دوات (فرهنگ فارسی هوشیار): ظرف مرکب برای نوشتن
 • دوات (فرهنگ فارسی آزاد): دَوات، مَرَکَّب دان، ظرف کوچکی که در آن مرکب یا جوهر می ریزند و برای نوشتن روی میز می نهند (جمع:دَوَیات)
 • دوات (فارسی به آلمانی): Brunnen, Gut