تعبیر خواب تورات

تورات

تورات

  • اگر کسی بیند تورات همی خواند، دلیل که وی را قوتی پدید آید از مردم محتشم. اگر بیند تورات خواند به ظاهر، دلیل که با کسی خصومت کند و بر وی ظفر یابد و مرادش حاصل شود. اگر بیند کسی را تعلیم تورات می کرد، دلیل که از آن کس خیر بدو رسد. - محمد بن سیرین

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی تورات در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • تورات (فرهنگ معین): به معنی اخص، به اسفار خمسه عهد عتیق (تکوین، خروج، احبار، عدد و تثنیه)، انبیا (ابراهیم، اسحاق، یعقوب و ایام بنی اسراییل در برسینا) و توصیه های موسوی در اخلاق و شرایع اطلاق می شود، همه کتاب مقدس را به خطا تورات نامند،
  • تورات‌ (فارسی به انگلیسی): Bible, Tora, Torah
  • تورات (لغت نامه دهخدا): تورات. [ت َ] (اِخ) توراه. توریه. اسفار پنجگانه ٔ موسی. معرب «توره» عبری است و معنی آن شریعت و وصیت است که همه ٔ آن بر عهد قدیم اطلاق می شود. (از اقرب الموارد). کتاب موسی (ع). (ناظم الاطباء). عهد عتیق. صورهالعتیقه. (ابن الندیم). در عبری تورا نامی است که یهودان به قانون موسی دهند. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا). اسفار پنجگا ...ادامه مطلب...
  • تورات (فرهنگ عمید): کتاب مقدس و مذهبی قوم یهود که از حضرت موسی باقی مانده است و شامل پنج کتاب (اَسفار خمسه) می‌باشد: ۱) سِفْر تکوین، راجع به خلقت عالم و اوایل تاریخ بنی‌اسرائیل. ۲) سفر خروج، دربارۀ مهاجرت بنی‌اسراییل از مصر. ۳) سفر لاویان، شامل قوانین مذهبی و شرایع و قواعد و حدود سبط لاوی (از اسباط دوازده‌گانۀ اسرائیل). ۴) سفر اعداد، دربا ...ادامه مطلب...
  • تورات (حل جدول): کتاب حضرت موسی
  • تورات (فرهنگ فارسی هوشیار): کتاب مقدس یهود که از حضرت موسی (ع) باقیمانده است، عهد عتیق
  • تورات (فرهنگ فارسی آزاد): تَوْرات، کتاب آسمانی یهودیان، در عبری بمعنای شریعت و تعلیم است، باحکام عشره (فرامین ده گانه) که در کوه سینا بر حضرت موسی نازل شده و همچنین اَسفار خمسه (تَکْوِین، خُرُوج، لاوِیان، اَعْداد، تَثْنِیَه) و بالاخره به مجموع اسفار خمسه و 34 رساله و صحیفه و کتاب از انبیای بنی اسرائیل اطلاق میشود که به این مجموعه "عهد عتیق " نی ...ادامه مطلب...