تعبیر خواب ترسیدن

ترسیدن

ترسیدن

 • ترسیدن در خواب، ایمنی است و هر که در خواب دید می ترسد از کسی و نداند ترس او از کیست، دلیل که مکروهی از آن ترساننده به وی رسد. - محمد بن سیرین

 • ترسیدن درخواب، نصرت است، اگر بیند از دزدی یا جانوری همی ترسید، دلیل که از کسانی که به او منسوبند مضرت رسد. - امام جعفر صادق علیه السلام

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی ترسیدن در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • ترسیدن (فرهنگ معین): (تَ دَ) (مص ل.) بیم داشتن، ترس داشتن.
 • ترسیدن‌ (فارسی به انگلیسی): Chicken, Fear, Scare
 • ترسیدن (لغت نامه دهخدا): ترسیدن. [ت َ دَ] (مص) خوف داشتن و خوف کردن و بیم داشتن و بیم کردن و جرئت نکردن و جبن کردن. (ناظم الاطباء). وجل. تهیّب. بیم کردن. هراسیدن. اندیشیدن. باک داشتن:
  بتا، نگارا، از چشم بد بترس و مکن
  چرا نداری با خود همیشه چشم پنام ؟
  شهید.
  یشک نهنگ دارد، دل را همی شخاید
  ترسم که ناگوارد، کایدون ن ...ادامه مطلب...
 • ترسیدن (فارسی به عربی): امقت، خوف، سمن، لطمه
 • ترسیدن (فرهنگ عمید): بیم داشتن، دچار ترس شدن، ترس داشتن، بیمناک شدن،
 • ترسیدن‬ (فارسی به ترکی): korkmak
 • ترسیدن (حل جدول): حذر
 • ترسیدن (مترادف و متضاد زبان فارسی): اندیشناک بودن، براندیشیدن، متوهم شدن، وحشت کردن، هراسیدن، بیمناک شدن، جا زدن، جاخالی کردن
 • ترسیدن (واژه پیشنهادی): خشیدن
 • ترسیدن (فرهنگ فارسی هوشیار): بیم داشتن، دچار ترس شدن
 • ترسیدن (فارسی به ایتالیایی): temere