تعبیر خواب مارش

مارش
  • صدای نواختن یک مارش عزا را می شنوید: شانس به کسی که دوستش دارید روی می آورد.
    شمامارش عزا می نوازید: حادثه مهم و پر منفعتی در پیش است.
    سربازان مارش عزا می نوازند: یک دوست دورو در کنار شماست. - کتاب سرزمین رویاها

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری