تعبیر خواب خواهر ناتنی

خواهر ناتنی
  • تعبیر خواب خواهر ناتنی دیدن خواهر ناتنی خود در خواب، نشانه آن است که از نگرانی غیر قابل باوری رنج خواهید کشید.2ـ اگر خواب ببینید دیگران خمیازه می کشند، علامت آن است که دوستان خود را در وضعیتی فلاکت بار خواهید دید. -

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری