تعبیر خواب خانه

خانه

خانه

 • خانه مفرد درخواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند درِ خانه خود بشکست، دلیل که از کسی او را مالی رسد. - محمد بن سیرین

 • اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که مالی بسیار بدو رسد. اگر بیند که خانه بزرگ وفراخ گردید و از آن که بود بزرگتر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود. اگر بیند درِ خانه او آهنین بود، دلیل که توانگر شود. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که ا را توبه باید کردن از گناه و معصیت. اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی خانه در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • خانه (فرهنگ معین): اتاق، سرای، دار.، ~ بخت رفتن کنایه از: شوهر کردن. [خوانش: (نْ یا نِ دِ) (اِمر.)]
 • خانه‌ (فارسی به انگلیسی): Abode, Home, Domicile, Dwelling, Habitation, House, Housing, Lodging, Menage, Ménage, Pigeonhole, Place, Residence, Rooms, Tenement
 • خانه (لغت نامه دهخدا): خانه. [ن َ / ن ِ] (اِ) آن جایی که در آن آدمی سکنی می کند. (ناظم الاطباء). سرا. منزل. مستَقَرّ:
  برگزیدم بخانه تنهایی
  از همه کس درم ببستم چست.
  شهیدبلخی.
  کنون همانم و خانه همان و شهر همان
  مرا نگویی کز چه شده ست شادی سوگ.
  رودکی.
  سبک پیرزن سوی خانه دوید
  برهنه به اندام او در ...ادامه مطلب...
 • خانه (فارسی به عربی): بیت، غرفه، کوخ، مسکن، مقبس، منتجع، منزل
 • خانه (فرهنگ عمید): بنایی که انسان، به‌ویژه خانواده در آن زندگی می‌کند، منزل،
  جایی که جانوران در آن زندگی می‌کنند، لانه، کنام،
  هریک از چندضلعی‌های موجود در یک صفحه: خانهٴ شطرنج، پیراهن چهارخانه،
  [قدیمی] اتاق،
  مکان انجام دادن کاری، مانند آهنگری، تیمار کردن، چاپ کردن، و عبادت کردن در کلمات «آهنگرخانه»، «تیمارخانه ...ادامه مطلب...
 • خانه‬ (فارسی به ترکی): ev
 • خانه (حل جدول): سرا
 • خانه (مترادف و متضاد زبان فارسی): سرا، منزل، مسکن، دار، بیت، آپارتمان، کاشانه، اتاق، وثاق، حجره، چاردیواری، سرپناه، اقامتگاه، ساختمان‌مسکونی، ماوا، کلبه، سراچه، آلونک، کوخ، دولت‌سرا، قصر، کاخ، لانه، آشیانه 01 غار، سوراخ، کنام، بوم، میهن،
 • خانه (واژه پیشنهادی): مسکن
 • خانه (گویش مازندرانی): خانه – سرا
 • خانه (فرهنگ فارسی هوشیار): سرا، آنجائی که در آن آدمی سکنی میکند
 • خانه (فارسی به ایتالیایی): casa
 • خانه (فارسی به آلمانی): Das haus, Haus (n), Heim (n), Heimat (f), Nach hause, Rente (f), Unterkunft (f), Zuhause, Kammer (m), Raum (m), Stube (f), Zimmer (n)