معنی لم یزرع در دهخدا

لم یزرع

لم یزرع

  • لم یزرع. [ل َ ی ُ رَ] (ع ص مرکب) بایر. ویران. مقابل مزروع و دایر: زمین لم یزرع، بایر. اراضی لم یزرع، ویران که کشت نشود.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی لم یزرع در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • لم یزرع (فرهنگ معین): (لَ. یَ رَ) [ع.] (ص.) بایر، غیر قابل کشت.
  • لم‌ یزرع‌ (فارسی به انگلیسی): Arid, Barren
  • لم یزرع (فارسی به عربی): قاحل
  • لم یزرع (فرهنگ عمید): زمینی که در آن زراعت نمی‌شود، غیر ‌قابل کشت،
  • لم یزرع (حل جدول): بایر
  • لم یزرع (فرهنگ فارسی هوشیار): نا کشتنی (فعل زمینی که زراعت نشود بایر. توضیح در امثال عبارت: فلان جا زمینی است لم یزرع بصغیه مجهول است ولی اغلب آن را لم یزرع بصغیه معلوم خوانند