معنی گشاده در دهخدا

گشاده

گشاده

 • گشاده. [گ ُ دَ / دِ] (ن مف) باز. مقابل بسته. مفتوح: هرج الباب، گشاده گذاشت در را. (منتهی الارب):

  گشاده در هر دو آزاده وار

  میان کوی کندوری افکنده خوار.

  ابوشکور.

  چو خسرو [پرویز] گشاده در باغ دید

  همه چشمه ٔ باغ پرماغ دید.

  فردوسی.

  سرایش را دری بینی گشاده

  بدر بر چاکران را شهد و شکر.

  فرخی.

  بر آخورش استوار بیند چنانکه گشاده نتواند شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 98). اگر وقت سرما باشد جای گشاده نشیند تا با هوای صحرای خوی کرده شود. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی). نظر در قعر چاه افکند [مرد] اژدهایی سهمناک دید دهان گشاده. (کلیله و دمنه). || جاری. روان:

  بجای سرکه و حلوای دهر خون خور از آن

  که خون گشاده چو سرکه ست و بسته چون حلوا.

  مجیر بیلقانی.

  || شاد. بشاش. خندان. خوش:

  چون قدر تو عالی و چو روی تو گشاده

  چون عهد تو نیکو و چو حلم تو رزین است.

  منوچهری.

  جستم از نامه های نغزنورد

  آنچه دل را گشاده تاند کرد.

  نظامی.

  روی گشاده ای صنم طاقت خلق میبری

  چون پس پرده میروی پرده ٔ خلق میدری.

  سعدی (طیبات).

  || آزاد. رها مقابل مقید. مقابل بند نهاده: اکنون چون کار بر این جایگاه رسید و به قلعه ٔ کوه تیز میباشد گشاده... صواب آن است که عزیزاً و مکرماً بدان قلعت مقیم میباشند. (تاریخ بیهقی). سخت ترسانیدش و گفت کنیزک تدبیر کار خود بساز تا گشاده ای. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 231). || روشن. واضح. علنی:

  بگویم گشاده چو پاسخ دهید

  به پاسخ مرا روز فرخ نهید.

  فردوسی.

  سوی استادم بر خط خویش مسطوره نبشته بود و سخن گشاده بگفته. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 549). || فصدشده (رگ). بریده. بازکرده:

  رگ گشاده ٔ جانم به دست مهر که بندد

  که از خواص به دوران نه دوست ماند نه خویشم.

  خاقانی.

  - آب گشاده، آب روان. آب جاری:

  صهبا گشاده آبی و زر بسته آتشی است

  من آب و آتش از زر و صهبا برآورم.

  خاقانی.

  - || شربت یا مربی.

  - || می. باده:

  زر به بهای می چو سیم مکن گم

  آتش بسته مده به آب گشاده.

  خاقانی.

  - چهره گشاده، آنکه صورتش مکشوف باشد.

  - || آرایش شده. زیبائی یافته. زیباشده: سپر ماه چهره گشاده ٔ قلم قدرت اوست. (سندبادنامه ص 2).

  - خاطر گشاده، ذهن و دل روشن و صافی:

  بر خاطر گشاده و روشن ضمیر تو

  پوشیده نیست سری جز سر غیب دان.

  سوزنی.

  - روی گشاده، روی باز. بدون حجاب:

  دخترکان سپاه زنگی زاده

  پیش وضیع و شریف روی گشاده.

  منوچهری.

  روی گشاده ای صنم طاقت خلق میبری

  چون پس پرده میروی پرده ٔ خلق میدری.

  سعدی (طیبات).

  ترکیب ها:

  - گشاده آسمان، گشاده ابرو، گشاده بال، گشاده پا، گشاده پیشانی، گشاده خاطر، گشاده خد، گشاده دست، گشاده دل، گشاده دندان، گشاده دهان، گشاده رخ، گشاده رو، گشاده روان، گشاده روی، گشاده زبان، گشاده زلف، گشاده زنخ، گشاده سخن، گشاده سر، گشاده سلاح، گشاده کار، گشاده کام. رجوع به هر یک از این مدخل ها در ردیف خود شود.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی گشاده در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • گشاده (فرهنگ معین): دست (~. دَ) (ص مر.) بخشنده، جوانمرد.
 • گشاده‌ (فارسی به انگلیسی): Broad, Obtuse, Patent
 • گشاده (فارسی به عربی): براءه الاختراع
 • گشاده (فرهنگ عمید): باز،
  فراخ،
  [قدیمی] آشکار و بی‌پرده،
 • گشاده (حل جدول): فراخ
 • گشاده (مترادف و متضاد زبان فارسی): رحب، فراخ، گشاد، مبسوط، منبسط، وسیع، باز، مفتوح،
  (متضاد) بسته
 • گشاده (واژه پیشنهادی): وا
 • گشاده (فرهنگ فارسی هوشیار): (اسم) مفتوح باز شده مقابل بسته مسدود: بعضی از جانوران که پرک چشم ندارند چشمهای ایشان همیشه گشاده بود، رها شده: بر آخورش استوار ببند چنانکه گشاده نتواند شد، جاری کرده روان ساخته، تصرف کرده فتح کرده، شاد کرده، جدا کرده منفصل: دو دست بر خاک زند انگشتها از یکدیگر گشاده و باطن انگشتها ء چپ بر پشت انگشتان راست، حل کرده، روان ...ادامه مطلب...