معنی کلانه در دهخدا

کلانه

کلانه

  • کلانه. [ک ِ ن َ / ن ِ] (اِ) کلانه ٔ آهنگر. آتشدان آهنگر. کوره ٔ آهنگر. تنور آهنگر. (زمخشری، یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی کلانه در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • کلانه (حل جدول): نان محلی کردستان