معنی پوشیدگی در دهخدا

پوشیدگی

پوشیدگی

 • پوشیدگی. [دَ/ دِ] (حامص) حالت و چگونگی پوشیده. مستوری. مستوربودن. ستر. خفاء. استتار. خفیه. (دهار). احتجاب. کسوف. غماء. (دهار). خافیه. (منتهی الارب):

  سه دیگر که بالا و رویش بود

  بپوشیدگی نیز خویش بود.

  فردوسی.

  || ابهام. التباس. قذحمه. و فی المثل صرحت بقذحمه، ای وضحت القصه بعدالتباس. (منتهی الارب). تشابه، شبهه؛ پوشیدگی کار و مانند آن. (منتهی الارب). غشاوه؛ پوشیدگی چشم. اشکال، پوشیده شدن امر. (منتهی الارب). اشکال، پوشیدگی ببردن و هذا من باب السلب والایجاب. (تاج المصادر بیهقی). عفاء؛ پوشیدگی و ناپدیدگی. (منتهی الارب).

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی پوشیدگی در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • پوشیدگی (فرهنگ معین): حالت هر چیز پوشیده، ابهام. [خوانش: (دِ) (حامص.)]
 • پوشیدگی (فارسی به عربی): سریه
 • پوشیدگی (فرهنگ عمید): حالت هرچیز پوشیده،
  مستوری،
 • پوشیدگی (حل جدول): ابهام، مستوری، خفا
 • پوشیدگی (فرهنگ فارسی هوشیار): کیفیت و حالت پوشیده، مستوری مستور بودن خفا، ابهام التباس شبهه.