معنی پرانه در دهخدا

پرانه

پرانه

  • پرانه. [پ َ ن َ] (اِخ) شهری است. (لغت نامه ٔ اسدی) (صحاح الفرس). نام شهری و مدینه ای است نامعلوم. (برهان). و ظاهراً شهری است به ماوراءالنهر:

    سپه کشید چه از تازی و چه از بلغار

    چه از پرانه چه از اوزگند و از فاراب.

    عنصری (از فرهنگ اسدی).

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی پرانه در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر