معنی پاکدامنی در دهخدا

پاکدامنی

پاکدامنی

  • پاکدامنی. [م َ] (حامص مرکب) عفت. (مهذب الاسماء). عِفاف. پاکی.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی پاکدامنی در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • پاکدامنی‌ (فارسی به انگلیسی): Chastity, Honor, Probity, Virtue
  • پاکدامنی (فارسی به عربی): عفه، مزیه
  • پاکدامنی (حل جدول): عفت
  • پاکدامنی (مترادف و متضاد زبان فارسی): پارسایی، پاکی، پرهیزکاری، طهارت، عصمت، عفاف، عفت، ناموس،
    (متضاد) آلوده‌دامنی، بی‌ناموسی
  • پاکدامنی (فرهنگ فارسی هوشیار): عمل پاکدامن پاکی عفت عفاف.