معنی پاریا در دهخدا

پاریا

پاریا

  • پاریا. (اِخ) (خلیج...) خلیجی عمیق در سواحل ونزوئلا، میان شبه جزیره ٔ باریک و کوهستانی پاریا در شمال و دلتای اورنوک در جنوب و مدخل آنرا جزیره ٔ تری نیه مسدود کرده است و تنها بوسیله ٔ دو تنگه بنام دراگوس و سیرپس به اقیانوس می پیوندد.

  • پاریا. (اِخ) (طبقه ٔ...) (از سانسکریت، پارا. بیرون از...) و معنی ترکیبی آن بیرون از طبقه است. در آئین برهمائی پاریا به کسانی اطلاق میشود که از طبقات هندی خارج باشند و بعبارت دیگر پاریا یعنی افرادی محروم از تمام حقوق دینی واجتماعی خواه از طریق نژادی و خواه از طریق طرد آنان از جامعه ٔ برهمنی. بنابر قوانین قدیمه ٔ برهمائیان طبقات مطروده به سه دسته تقسیم میشوند: نخست طبقه ٔ «آبهی ساستهاس » یعنی به نفرینان. (ملاعین)، و این گروه کسانی هستند که بر اثر ارتکاب گناهان بزرگ از طبقات هندی طرد شده اند. دوم دسته ٔ «وراتیاس » یعنی مطرودین از مذهب، تکفیرشدگان، و اینان کسانی باشند که بر اثر مجری نداشتن قواعد و قوانین و مراسم دینی خاصه سرباز زدن از دستورهای وِدا بدین عقوبت دچار گشته اند.سوم: دسته ٔ «اَپَسَداس » یعنی مطرودین و راندگان علی الاطلاق و اینان کسانی اند که از وصلت نامشروع و یا از نسل ملعونان و گناهکاران زاده اند. از دو دسته ٔ اول ممکن است اشخاصی پس از توبت و انابت به طبقات اصلی اجتماعی و دینی خود بازگردند ولی دسته ٔ سوم به هیچ روی قابل عفو و بخشایش نیستند. پاریاها در عقیده ٔ هندوان مردمی پلید و نجسند چنانکه لمس و مس ّ آنان موجب ناپاکی و پلیدی شود و بهمین سبب ناگزیر بیرون از شهرها و دهکده ها زندگی کنند و برای تحصیل اسباب معیشت بکارهای پست و منفور که افراد دیگر طبقات اجتماعی از آنها بیزارند، تن دردهند.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی پاریا در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • پاریا (فارسی به انگلیسی): Pariah
  • پاریا (حل جدول): این خلیج از شمال به دریای کارائیب پیوسته است
  • پاریا (فرهنگ فارسی هوشیار): انگلیسی هندی ک پلید (نجس) (اسم) طبقه ای از سکنه بومی هند که برهمنان افراد آن طبقه را نجس و از حقوق اجتماعی و سیاسی و دینی محروم دانند.