معنی وال در دهخدا

وال

وال

 • وال. (اِ) ماهی بزرگی باشد که کشتی را فروبرد. (لغت فرس اسدی ص 334). نوعی از ماهی فلوس دار بود. (غیاث اللغات) (از جهانگیری) (برهان قاطع). ماهی که پولک آن درشت باشد. (فرهنگ خطی) (از فرهنگ نظام). نوعی ماهی درم دار. (انجمن آرا) (آنندراج). نوعی از ماهی بزرگ فلس دار. (ناظم الاطباء). ماهی چناغ باشد. (اوبهی). بال. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (جهانگیری) (برهان قاطع). بال نام نوعی از ماهی است در عربی شایدوال مبدل آن است. (فرهنگ نظام). جمل البحر. (یادداشت مؤلف). و نیز رجوع به بال و بالن شود:

  به رحل همت بر من عطا فرستد شاه

  که کرگدنش نتابد نه نیز ماهی وال.

  غضایری.

  زیر آن سایه به آب اندر اگر برگذرد

  همچو خیش " title="جستجوی معنی خیش در جدولیاب" alt="معنی خیش "> خیش از پر مه ریزه شود ماهی وال.

  فرخی.

  تا به بحر اندر است وال و نهنگ

  تا به گردون بر است رأس و ذنب.

  فرخی.

  یکی مرده ماهی همان روزگار

  برافکند موجش به سوی کنار

  که گز سیصدی بود بالای او

  فزون از چهل بود پهنای او

  کشیدند از آب اندرون هم گروه

  به کشتی به خشکی مر آن پاره کوه

  بسی گوهر و زر بد اوباشته

  همه سینه اش عنبر انباشته

  دگر هرچه ماند از بزرگان وخرد

  ز بهر خورش پاره کردند و برد

  بماند از شگفتی سپهبد به جای

  بدو گفت مهراج فرخنده رای

  که آن ماهی است این که خوانند وال

  وزین مه بس افتد هم ایدر به سال.

  اسدی.

  همیدون یکی ماهی دیگر است

  که زین وال تنش اندکی کمتر است.

  اسدی.

  گر خیال تیغ تو بر بحر قلزم بگذرد

  گردد اندر بحر قلزم بی روان ز اهوال وال.

  قطران.

  چو گرم گردد آب از هوای آتش طبع

  پشیزه نرم شود بر مسام ماهی وال.

  ازرقی.

  دریای گندنا رنگ از تیغ شاه گلگون

  لعل پیازی از خون یک یک پشیز والش.

  خاقانی (دیوان چ سجادی ص 228).

  دین ز درویشان طلب نز خواجگان باشکوه

  ز آنکه گوهر از صدف یابی نه از ماهی وال.

  کمال اسماعیل (از جهانگیری).

  || نام رودخانه ای هم هست که آن ماهی [ماهی وال] در آن رودخانه می باشد. (برهان قاطع). بعضی گویند وال رودخانه ای است در حدود چین. (فرهنگ خطی). || قسمی پارچه است. رجوع به والا شود. || (پسوند) به صورت پسوند در کلماتی چون کوتوال، نخچیروال، تژوال به کار رفته است.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی وال در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • وال (فرهنگ معین): بال، نوعی ماهی بسیار بزرگ، نوعی پارچه. [خوانش: (اِ.)]
 • وال‌ (فارسی به انگلیسی): Voile
 • وال (فارسی به عربی): هوه
 • وال (فرهنگ عمید): بالن
 • وال (حل جدول): نوعی پارچه نازک
 • وال (مترادف و متضاد زبان فارسی): بال، جناح، بالن، نهنگ، حریر، والا
 • وال (گویش مازندرانی): جوی آب، کانال، شیار، دانه ی پوک شالی
 • وال (فرهنگ فارسی هوشیار): ماهی بزرگی باشد که کشتی را فرو برد جای پناه و رهایی، پناه بردن نهنگ