معنی ناگشودنی در دهخدا

ناگشودنی

ناگشودنی

  • ناگشودنی. [گ ُ دَ] (ص لیاقت) بازناکردنی. ناگشادنی. غیرقابل افتتاح. بازناشدنی. || غیرقابل ابراز و اظهار. ابراز ناکردنی. فاش ناکردنی.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی ناگشودنی در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • ناگشودنی (حل جدول): لاینحل
  • ناگشودنی (مترادف و متضاد زبان فارسی): لاینحل، معمایی،
    (متضاد) گشودنی
  • ناگشودنی (فرهنگ فارسی هوشیار): فاش نا کردنی، باز ناکردنی