معنی لینت در دهخدا

لینت

لینت

 • لینت. [ن َ] (ع اِمص) نرم گردیدن. نرم شدن. لین. لیان. نرمی. مقابل خشونت. لدانت. لدونت. سستی. مقابل صلابت، سختی. ملائمی. (غیاث): لینت عظام، لینت طبیعت. || روانی (در شکم). مقابل یبوست. خشکی: میوه ٔ پخته لینت بخشد.

  - لینت مزاج، روانی آن.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی لینت در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • لینت (فرهنگ معین): نرم گردیدن، نرم شدن، مجازاً روانی شکم، کارکرد شکم. [خوانش: (لِ نَ) [ع. لینه] (مص ل.)]
 • لینت‌ (فارسی به انگلیسی): Laxity
 • لینت (فارسی به عربی): تهاون
 • لینت (فرهنگ عمید): نرم شدن،
  نرمی،
 • لینت (حل جدول): نرمی
 • لینت (مترادف و متضاد زبان فارسی): روانی‌سستی، نرمی،
  (متضاد) صلابت
 • لینت (فرهنگ فارسی هوشیار): نرم شدن