معنی سریشم در دهخدا

سریشم

سریشم

 • سریشم. [س ِ ش ُ] (اِ) دو قسم بود یکی آنچه از پوست گاو و گاومیش گیرند و دیگر آنچه از شکم ماهی برآرند و آنر بتازی غراءالسمک و اول را غراءالجلود خوانند. (آنندراج). دو نوع است یکی را از پوست گاو سازند و یکی را ازشکم ماهی برآرند و هر دو در چسبندگی معروف. (انجمن آرا). سریش که به کار کمانگران آید. (غیاث اللغات). سریش. (انجمن آرا) (شرفنامه منیری). غِمجار که بر کمان چسبانند جهت کفتگی آن. (منتهی الارب):

  از آنکه مدح تو گویم درست گویم و راست

  مرا بکار نیاید سریشم و کبدا.

  دقیقی.

  پس چون آرش و هاوان بیامد... کمان را به پنج پاره کرد هم از چوب وهم از نی و بسریشم بهم استوار کرد. (نوروزنامه).

  صقلش (سقفش) از مالش سریشم و شیر

  گشته آئینه وار عکس (نقش) پذیر.

  نظامی.

  سبویی که سوراخ باشد نخست

  بموم و سریشم نگردد درست.

  نظامی.

  || و نیز چیزی باشد که از میده یا نشاسته پزند و بکار چسباندن مقوی آید و در عرف هند آن را لیئی گویند و این مجاز است. (آنندراج).

  - سریشم ماهی، اسم فارسی غری السمک است. (تحفه ٔ حکیم مؤمن). غری سمک سریش ماهی گویندش. (الابنیه عن حقایق الادویه):

  به کردار سریشمهای ماهی

  همی برخاست از شخسارها گل.

  منوچهری.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی سریشم در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • سریشم (فرهنگ معین): (س شُ) (اِ.) نک سریش.
 • سریشم (تعبیر خواب): اگر بیند که سریشم داشت، دلیل است که به قدر آن غمِ عیال خورد. اگر بیند که به سریشم چیزی چسبانید، دلیل که کارهای محکم کند. - محمد بن سیرین
 • سریشم‌ (فارسی به انگلیسی): Glue
 • سریشم (فرهنگ عمید): ماده‌ای چسبناک که از جوشاندن استخوان و غضروف و پوست بعضی حیوانات از قبیل گاو و ماهی به‌دست می‌آید که پس از خشک شدن رنگش زرد یا تیره می‌شود و در نجاری برای چسباندن چوب و تخته به کار می‌رود،
 • سریشم (حل جدول): پت
 • سریشم (فرهنگ فارسی هوشیار): ماده ای که از جوشاندن استخوان و غضروف و پوست بعضی از حیوانات از قبیل گاو و ماهی بدست میاید، پس از خشک شدن رنگش زرد یا تیره میشود هر گاه آن را در آب بجوشانند حل میشود و برای چسبانیدن چوب و تخته بکار میرود
 • سریشم (فارسی به آلمانی): Gelatine [noun]