معنی ریتین در دهخدا

ریتین

ریتین

  • ریتین. [ی َ ت َ] (ع اِ) دو ریه.تثنیه ٔ ریه. دو شش. دو سل. هردو شش. دو فلقه ٔ راست و چپ ریه. (یادداشت مؤلف). رجوع به ریه و شش شود.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی ریتین در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • ریتین (حل جدول): هر دو بخش دستگاه ‌تنفس