معنی راویز در دهخدا

راویز

راویز

  • راویز. (اِ) درخت اشترخار. (الفاظ الادویه) علف شتر باشد که آنرا شترخار و اشترغاز نیز گویندو بیخ آن را آچار سازند. (برهان) (از شرفنامه ٔ منیری) (از رشیدی). درخت اشترخار که آنرا اشترخار نیز گویند و به خارشتر مشهور است. (آنندراج) (انجمن آرا). و رجوع به اشترخار و اشترغار در همین لغت نامه شود.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی راویز در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • راویز (نام های ایرانی): دخترانه، خارشتر
  • راویز (فرهنگ عمید): خارشتر
  • راویز (حل جدول): خارشتر
  • راویز (فرهنگ فارسی هوشیار): (اسم) شتر خار خارشتر.