معنی رانا در دهخدا

رانا

رانا

  • رانا. (یونانی، اِ) انار که بعربی رمان خوانند. (برهان) (آنندراج). انار. (ناظم الاطباء).

  • رانا. (اِ) بمعنی راجه عموماً و لقب راجه های اودیپور که ملکی است بین مالوه و اجمیر و گجرات و رانا خصوصاً. (از آنندراج) (از غیاث اللغات). راجه ٔ هند. (ناظم الاطباء). || حاکم. (ناظم الاطباء). || لقب راجه ٔ چیت پور. (آنندراج) (غیاث اللغات).

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی رانا در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • رانا (نام های ایرانی): دخترانه، مصحف رایای انار
  • رانا (حل جدول): خودروی جدید ایرانی