معنی بیمناک در دهخدا

بیمناک

بیمناک

 • بیمناک. (ص مرکب) ترسنده و خائف. (فرهنگ نظام). ترسناک. (آنندراج). جبان. (ناظم الاطباء). هراسناک. (یادداشت مؤلف):

  موی سر جغبوت و جامه ریمناک

  وز برونسو باد سرد و بیمناک.

  رودکی.

  یکی کار دارم ترا بیمناک

  اگر تخت یابی اگر تیره خاک.

  فردوسی.

  - بیمناک کردن، ترسناک کردن. هراسناک کردن:

  زری کآدمی را کند بیمناک

  چه در صلب آتش چه در ناف خاک.

  نظامی.

  || خطرناک. آکنده از خطر. پرخطر: و راه بیمناک نبود. (تاریخ سیستان).

  پیر در آن بادیه ٔ بیمناک

  داد بضاعت به امینان خاک.

  نظامی.

  من بیدل و راه بیمناک است

  چون راهبرم توئی چه باک است.

  نظامی.

  رجوع به باک شود.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی بیمناک در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • بیمناک (فرهنگ معین): ترسنده، بیم دارنده، ترسناک،
 • بیمناک‌ (فارسی به انگلیسی): Apprehensive, Insecure, Tremulous
 • بیمناک (فارسی به عربی): حذر، خائف، ماقت، متردد
 • بیمناک (فرهنگ عمید): بیم‌دارنده، ترسنده،
  ترسناک، ترس‌آور،
 • بیمناک (حل جدول): ترسناک
 • بیمناک (مترادف و متضاد زبان فارسی): ترسو، ترسیده، متوحش، مرعوب، مستوحش، وحشتزده، هراسان،
  (متضاد) جسور، ترسناک، ترسو، خوفناک، سهمناک، هولناک، اندیشناک، متوهم
 • بیمناک (فرهنگ فارسی هوشیار): ترسناک، هراسناک (صفت) ترسنده بیم دارنده، ترسناک ترس آور.
 • بیمناک (فارسی به آلمانی): Furchtbar [adjective], Verhaßt, Zuwider [adjective], Besorgt, Säuberlich, Sorgfältig, Sorgsam, Vorsichtig