معنی بیماری در دهخدا

بیماری

بیماری

 • بیماری. (حامص، اِ) رنجوری، و با لفظ پیچیدن ودادن مستعمل است. (آنندراج). مرض و ناخوشی و رنجوری و ناتندرستی. (ناظم الاطباء). ناتندرستی. ناخوشی. آزار. انحراف مزاج بر اثر تغییر وضع ساختمان یا عمل انساج. (دائره المعارف فارسی). نالانی. رنجوری. رنج. درد. علت. ناخوشی. دردمندی. سقم. سقام. ناتندرستی. مقابل تندرستی و صحه. ظبظاب. سأم. (منتهی الارب). آفت. (مهذب الاسماء). شکو. شکیه. شکوی. شکاه. شکاء. (منتهی الارب). وذاه. وذیه. وصب. نصب. وصم. (منتهی الارب). سقم. داء. (دهار). مرض. (ترجمان القرآن):

  ز بیماری او غمی شد سپاه

  چو بیرنگ دیدند رخسار شاه.

  فردوسی.

  به بیماری اندر بمرد اردشیر

  همی بود بیکار تاج و سریر.

  فردوسی.

  بدانگه که یابی تنت زورمند

  ز بیماری اندیش و درد و گزند.

  فردوسی.

  به بیماری اندیشه را تیز کن

  ز هر خوردنی سرد پرهیز کن.

  اسدی.

  لیکن گه سخنت پدید آید

  از جان و دل ضعیفی و بیماری.

  ناصرخسرو.

  جسم راطبیبان و معالجان اختیار کنند تا هر بیماری که افتدزودتر آنرا علاج کنند. (تاریخ بیهقی). از بیماری دموی و صفرایی بماءالشعیر ایمنی بود و اطباء عراق وی راماء مبارک خوانند و وی آن چیزیست که بیست و چهار گونه بیماری معروف را سود دارد. (نوروزنامه). و چون ایام رضاع به آخر رسید در مشقت تعلم و تأدب... و مضرت درد و بیماری افتد. (کلیله و دمنه).

  بود بیماری شب جان سپاری

  ز بیماری بتر بیمارداری.

  نظامی.

  به انتظار عیادت که دوست می آید

  خوشست بر دل رنجور عشق بیماری.

  سعدی.

  چراغ از بهر تاریکی نگه دار

  که بیماری توان بودن دگربار.

  سعدی.

  رنج بیماری تو گنج زر آورد ثمر

  ای بسا درد که باشد بحقیقت درمان.

  قاضی شریف.

  بیدماغی باعث بیماری من گشته است

  بیشتر سنگین شود بیماری از پرسیدنم.

  صائب.

  - امثال:

  تن بیماری بهتر از کیسه بیماریست. (یادداشت مؤلف).

  - بیماری باریک، بیماری سل. (از آنندراج).

  - بیماری خواب، نام دو بیماری که با خواب آلودگی یا بیهوشی مشخص میشود یکی به اسم آنسِفالیت لِتارژیک ناشی از ویروس خاصی است و مسری است و در مخ جا میگیرد، دومی که ناشی از یکی از آغازیان بنام تریپانوزوم است در مناطق حاره ٔ افریقا شیوع دارد و بتوسط مگس معروف به تسه تسه انتقال داده میشود. (دائره المعارف فارسی).

  - بیماری دل، عشق:

  نیست بر من روزه در بیماری دل زان مرا

  روزه باطل میکند اشک دهان آلای من.

  خاقانی.

  عاشقی پیداست از زاری دل

  نیست بیماری چو بیماری دل.

  مولوی.

  - بیماری رشته، نام بیماری است که چیزی مانند تار ریسمان از بدن انسان بیرون آید. پیوک:

  یکی را حکایت کنند از ملوک

  که بیماری رشته کردش چو دوک.

  سعدی.

  رجوع به رشته و رجوع به پیوک شود.

  - بیماری سنگین، بیماری گران که زود زائل نشود. (آنندراج).

  - بیماری گران، مرض شدید. بیماری سنگین و وخیم:

  بیماری گران و بشب راندن سبک

  روز آب چون بمن نرسد زان خران ده.

  خاقانی.

  دل گران بیماریی دارد ز غم

  روز من چشم از جهان دربسته به.

  خاقانی.

  - بیماری نیوکاسل، (از انگلیسی) از امراض مسری مرغان. علائم عمده ٔ آن سرفه، عطسه و اختلالات عصبی است. (دائره المعارف فارسی).

  - بیماریهای بومی، امراض محلی. (فرهنگستان ایران).

  - بیماریهای بیرونی، امراض خارجی. (فرهنگستان ایران).

  - بیماریهای پراکنده، امراض انفرادی. (فرهنگستان ایران).

  - بیماریهای پی، امراض عصبی. (فرهنگستان ایران).

  - بیماریهای جهانگیر، امراض وبائی. (فرهنگستان ایران).

  - بیماریهای روان، امراض روحی. (فرهنگستان ایران).

  - (درمان) بیماریهای روانی، شعبه ای از علم طب که بتشخیص و معالجه ٔ اختلالات روانی اختصاص دارد و کوشش منظم برای مطالعه و معالجه ٔ امراض روانی جهت بهبود دادن بوضع کسانی که در آسایشگاهها بسر میبردند بوسیله ٔ فیلیپ پینل فرانسوی آغاز گردید. در آن حالی که مصلحین بشردوست قرن 19 برای وضع قوانین مبارزه میکردند دانشمندان بکشف علل اساسی اختلالات روحی اشتغال داشتند. امیل کرپلین آلمانی اولین دانشمندی بود که اختلال مشاعر را تشخیص داد و فروید با توجه به رفتار مریض و تاریخچه ٔ عاطفی وی پسیکانالیز را بنیان نهاد. درمان با شوک، درمان روحی، روشهای جدید جراحی روانی و روانپزشکی برای معالجه ٔ امراض روانی و بعضی امراض که ظاهراً جسمانی هستند بکارمیرود. (دائره المعارف فارسی).

  - بیماریهای زنانه، امراض نسوان. (فرهنگستان ایران).

  - بیماریهای زهروی، بیماریهای عفونی که معمولاً بواسطه ٔ مقاربت سرایت میکند مانند سوزاک. (دائره المعارف فارسی).

  - بیماریهای کودکان، امراض اطفال. (فرهنگستان ایران).

  - بیماریهای گرمسیر، امراض مناطق حاره. (فرهنگستان ایران).

  - بیماریهای مغز، امراض دماغی.

  - بیماریهای میزه راه، امراض مجاری بول. (فرهنگستان ایران).

  - بیماریهای واگیر، امراض ساریه. (فرهنگستان ایران).

  - بیماریهای همه گیر، امراض وبائی. (فرهنگستان ایران).

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی بیماری در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • بیماری (تعبیر خواب): اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد. اگر بینداز بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، امااگر بیند که با مردمان مجالست می کرد و سخن می گفت، دلیل که ز ...ادامه مطلب...
 • بیماری‌ (فارسی به انگلیسی): Affection, Complaint, Disease, Disorder, Ill, Illness, Malady, Patho-, Sickness
 • بیماری (فارسی به عربی): داء، مرض
 • بیماری (فرهنگ عمید): رنجوری، ناخوشی، مرض،
  * بیماری ارثی: (پزشکی) هریک از بیماری‌هایی که به‌وسیلۀ پدرومادر یا اجداد به فرد منتقل می‌شود،
  * بیماری‌های زُهرَوی: (پزشکی) بیماری‌های مقاربتی، از قبیل سوزاک و سیفلیس،
  * بیماری عفونی: (پزشکی) مرضی که به‌واسطۀ میکروب مخصوص عارض می‌شود و با تماس مستقیم یا غیر مستقیم قابل انتقال ب ...ادامه مطلب...
 • بیماری‬ (فارسی به ترکی): hastalık
 • بیماری (حل جدول): دا

  سقم، مرض، دا، ناخوشی

  سقامت

  سقم

  مرض

  ناخوشی

  ‌عارضه

  سقامت، سقم، دا
 • بیماری (مترادف و متضاد زبان فارسی): درد، دردمندی، رنجوری، عارضه، علت، علیلی، کسالت، مرض، مریضی، ناخوشی،
  (متضاد) سلامت، صحت
 • بیماری (واژه پیشنهادی): کسالت
 • بیماری (فرهنگ فارسی هوشیار): ناتندرستی ناخوشی مرض.
 • بیماری (فارسی به ایتالیایی): disfunzione
 • بیماری (فارسی به آلمانی): Erkrankung (f), Krankheit (f)