معنی بافرغ در دهخدا

بافرغ

بافرغ

  • بافرغ. [ف َرْ رَ] (اِخ) نام مغان مغ آتشکده ٔ آذرگشسب. در کتابخانه ٔ ملی پاریس مهری هست که روی آن تصویر بافرغ نام مغان مغ آتشکده ٔ آذر گشسب حک شده است. (از حاشیه ٔمزدیسنا و ادب پارسی ص 205). و رجوع به بافرگ شود.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی بافرغ در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • بافرغ (حل جدول): موبد موبدان آتشکده آذرگشسب