رده بندی کاربران لیگ جدول

این مسابقه روزهای شنبه برگزار می شود و کاربران در 3 نوع جدول با هم رقابت می کنند. در صورتی که از دریافت امتیاز خود شکایت دارید در قسمت دیدگاه یا تماس با ما آن را ارسال تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
رتبه کاربر تعداد شرح در متن کلاسیک واژه یابی امتیاز
1 سعید علی محمدی قهفرخی 42 14 14 14 210
2 کاظم شهریور آقمنار 42 14 14 14 210
3 علی خانی 42 14 14 14 210
4 میثم فولادی 42 14 14 14 210
5 سارا الماسی چقاکبود 42 14 14 14 210
6 طوبی محمدی 42 14 14 14 210
7 HAMID TAVAKOLI 42 14 14 14 210
8 ساناز حمزه زاده 42 14 14 14 210
9 نسرین ابرنجی 42 14 14 14 210
10 سعید سعیدنیا 42 14 14 14 210
11 شیرین میرکرمی 42 14 14 14 210
12 هاشم ابراهیمی 42 14 14 14 210
13 محمدتقی مرادی 42 14 14 14 210
14 نفیسه ابرنجی 42 14 14 14 210
15 عرفان الماسی چقاکبود 42 14 14 14 210
16 هوشنگ الماسی چقاکبود 42 14 14 14 210
17 منصوره کاشانی کیان 42 14 14 14 210
18 مرادالماسی 42 14 14 14 210
19 محبوبه ابوطالبی 42 14 14 14 210
20 فریال امیر جهانسوز شاهی 42 14 14 14 210
21 محمود نجات 42 14 14 14 210
22 سید محمد سلیمانی 42 14 14 14 210
23 سید مجید قاسم تبار 42 14 14 14 210
24 مصطفی سپاهیان 42 14 14 14 210
25 محمدگلی 42 14 14 14 210
26 MAM 67 42 14 14 14 210
27 فانوس عزیزی 42 14 14 14 210
28 سید علی سیاوشی 42 14 14 14 210
29 حمید سلیمانی 42 14 14 14 210
30 مهدیه بیک پور 42 14 14 14 210
اشتراک گذاری