رده بندی کاربران در مسابقات ماهانه

در مسابقه ماهانه جدولیاب هر هفته و در روزهای زوج یک جدول (کلاسیک، شرح در متن و واژه یابی) در قسمت مسابقه ماهانه سایت بارگذاری می شود. زمان حل جداول مسابقه ویژه هر ماه از ابتدای ماه تا پایان همان ماه خواهد بود. برندگان اول ماه بعد اعلام می شوند. جایزه مسابقه ماهانه هدیه نقدی 50 هزار تومانی است که به 10 نفر اهدا می شود. در جدول زیر رده بندی کاربران مسابقه ماهانه جدول یاب آمده است. در صورتی که از دریافت امتیاز خود شکایت دارید در قسمت دیدگاه یا تماس با ما آن را ارسال تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
رتبه کاربر تعداد شرح در متن کلاسیک واژه یابی امتیاز
1 بهار باقرزاده 2 0 2 0 20
2 مریم موسوی 2 0 2 0 20
3 s.h mir 2 0 2 0 20
4 مسعود ایمان پور 2 0 2 0 20
5 شهدخت فدایی 2 0 2 0 20
6 الهام آسمانی 2 0 2 0 20
7 افروز مومنی 2 0 2 0 20
8 هرمز ریاحی 2 0 2 0 20
9 محمدرضا سعادتی نسب 2 0 2 0 18
10 Aabdollahi 2 0 2 0 10
11 علی زرکش 1 0 1 0 10
12 علی بور 1 0 1 0 10
13 مهدی رحیمی 1 0 1 0 10
14 ونیز حسینی 1 0 1 0 10
15 مصطفی برقی 1 0 1 0 10
16 younes goli 1 0 1 0 10
17 مریم شفیعی 1 0 1 0 10
18 مریم میرشجاعی 1 0 1 0 10
19 الناز حبیبی 1 0 1 0 10
20 علی ورشوچیانی 1 0 1 0 10
21 سامان مظاهری 1 0 1 0 10
22 مهدی مروتی 1 0 1 0 10
23 علی ملکی 1 0 1 0 10
24 سید مجید قاسم تبار 1 0 1 0 10
25 حسین صدیق 1 0 1 0 10
26 مهدیه بیک پور 1 0 1 0 10
27 اسداله آخوندی 1 0 1 0 10
28 علی امانی پرشکوه 1 0 1 0 10
29 سهیل حسنی 1 0 1 0 10
30 امیرحسین رحیمی 1 0 1 0 10
اشتراک گذاری