درباره کشور بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی به همراه اطلاعات جامع

پرچم بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
 • نام انگلیسی: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 • نام فارسی: بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
 • نام بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی به زبان خودشان: United Kingdom
 • پایتخت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی: London
 • کد تلفن بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی: 44
 • قاره: Europe
 • ناحیه: Northern Europe
 • جمعیت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی: 65,110,000 نفر
 • نقشه بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی:
 • مساحت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی: 242,900 مترمربع
 • ناحیه زمانی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی: UTC-08:00،UTC-05:00،UTC-04:00،UTC-03:00،UTC-02:00،UTC،UTC+01:00،UTC+02:00،UTC+06:00
 • کشورهای همسایه بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی:
  پرچم نام
  پرچم ایرلند ایرلند
 • واحد پول رسمی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی:
  کد نام علامت
  GBP British pound £
 • زبان رسمی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی:
  نام نام محلی
  English English
 • پسوند دامنه های بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی: .uk
 • کد Alpha 2 بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی: GB
 • کد Alpha 3 بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی: GBR

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟