درباره کشور تووالو به همراه اطلاعات جامع

پرچم تووالو
 • نام انگلیسی: Tuvalu
 • نام فارسی: تووالو
 • نام تووالو به زبان خودشان: Tuvalu
 • پایتخت تووالو: Funafuti
 • کد تلفن تووالو: 688
 • قاره: Oceania
 • ناحیه: Polynesia
 • جمعیت تووالو: 10,640 نفر
 • نقشه تووالو:
 • مساحت تووالو: 26 مترمربع
 • ناحیه زمانی تووالو: UTC+12:00
 • کشورهای همسایه تووالو:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی تووالو:
  کد نام علامت
  AUD Australian dollar $
  TVD[G] Tuvaluan dollar $
 • زبان رسمی تووالو:
  نام نام محلی
  English English
 • پسوند دامنه های تووالو: .tv
 • کد Alpha 2 تووالو: TV
 • کد Alpha 3 تووالو: TUV

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟