درباره کشور جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی به همراه اطلاعات جامع

پرچم جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی
 • نام انگلیسی: South Georgia and the South Sandwich Islands
 • نام فارسی: جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی
 • نام جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی به زبان خودشان: South Georgia
 • پایتخت جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی: King Edward Point
 • کد تلفن جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی: 500
 • قاره: Americas
 • ناحیه: South America
 • جمعیت جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی: 30 نفر
 • نقشه جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی:
 • مساحت جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی: 0 مترمربع
 • ناحیه زمانی جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی: UTC-02:00
 • کشورهای همسایه جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی:
  کد نام علامت
  GBP British pound £
  (none) £
 • زبان رسمی جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی:
  نام نام محلی
  English English
 • پسوند دامنه های جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی: .gs
 • کد Alpha 2 جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی: GS
 • کد Alpha 3 جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی: SGS

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟