درباره کشور آفریقای جنوبی به همراه اطلاعات جامع

پرچم آفریقای جنوبی
 • نام انگلیسی: South Africa
 • نام فارسی: آفریقای جنوبی
 • نام آفریقای جنوبی به زبان خودشان: South Africa
 • پایتخت آفریقای جنوبی: Pretoria
 • کد تلفن آفریقای جنوبی: 27
 • قاره: Africa
 • ناحیه: Southern Africa
 • جمعیت آفریقای جنوبی: 55,653,654 نفر
 • نقشه آفریقای جنوبی:
 • مساحت آفریقای جنوبی: 1,221,037 مترمربع
 • ناحیه زمانی آفریقای جنوبی: UTC+02:00
 • کشورهای همسایه آفریقای جنوبی:
  پرچم نام
  پرچم بوتسوانا بوتسوانا
  پرچم لسوتو لسوتو
  پرچم موزامبیک موزامبیک
  پرچم نامیبیا نامیبیا
  پرچم سوازیلند سوازیلند
  پرچم زیمباوه زیمباوه
 • واحد پول رسمی آفریقای جنوبی:
  کد نام علامت
  ZAR South African rand R
 • زبان رسمی آفریقای جنوبی:
  نام نام محلی
  Afrikaans Afrikaans
  English English
  Southern Ndebele isiNdebele
  Southern Sotho Sesotho
  Swati SiSwati
  Tswana Setswana
  Tsonga Xitsonga
  Venda Tshivenḓa
  Xhosa isiXhosa
  Zulu isiZulu
 • پسوند دامنه های آفریقای جنوبی: .za
 • کد Alpha 2 آفریقای جنوبی: ZA
 • کد Alpha 3 آفریقای جنوبی: ZAF

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟