درباره کشور سینت مارتن به همراه اطلاعات جامع

پرچم سینت مارتن
 • نام انگلیسی: Saint Martin (French part)
 • نام فارسی: سینت مارتن
 • نام سینت مارتن به زبان خودشان: Saint-Martin
 • پایتخت سینت مارتن: Marigot
 • کد تلفن سینت مارتن: 590
 • قاره: Americas
 • ناحیه: Caribbean
 • جمعیت سینت مارتن: 36,979 نفر
 • نقشه سینت مارتن:
 • مساحت سینت مارتن: 53 مترمربع
 • ناحیه زمانی سینت مارتن: UTC-04:00
 • کشورهای همسایه سینت مارتن:
  پرچم نام
  پرچم سینت مارتن سینت مارتن
  پرچم پادشاهی هلند پادشاهی هلند
 • واحد پول رسمی سینت مارتن:
  کد نام علامت
  EUR Euro
 • زبان رسمی سینت مارتن:
  نام نام محلی
  English English
  French français
  Dutch Nederlands
 • پسوند دامنه های سینت مارتن: .mf
 • کد Alpha 2 سینت مارتن: MF
 • کد Alpha 3 سینت مارتن: MAF

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟