درباره کشور سن-بارتلمی به همراه اطلاعات جامع

پرچم سن-بارتلمی
 • نام انگلیسی: Saint Barthélemy
 • نام فارسی: سن-بارتلمی
 • نام سن-بارتلمی به زبان خودشان: Saint-Barthélemy
 • پایتخت سن-بارتلمی: Gustavia
 • کد تلفن سن-بارتلمی: 590
 • قاره: Americas
 • ناحیه: Caribbean
 • جمعیت سن-بارتلمی: 9,417 نفر
 • نقشه سن-بارتلمی:
 • مساحت سن-بارتلمی: 21 مترمربع
 • ناحیه زمانی سن-بارتلمی: UTC-04:00
 • کشورهای همسایه سن-بارتلمی:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی سن-بارتلمی:
  کد نام علامت
  EUR Euro
 • زبان رسمی سن-بارتلمی:
  نام نام محلی
  French français
 • پسوند دامنه های سن-بارتلمی: .bl
 • کد Alpha 2 سن-بارتلمی: BL
 • کد Alpha 3 سن-بارتلمی: BLM

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟