درباره کشور پورتو ریکو به همراه اطلاعات جامع

پرچم پورتو ریکو
 • نام انگلیسی: Puerto Rico
 • نام فارسی: پورتو ریکو
 • نام پورتو ریکو به زبان خودشان: Puerto Rico
 • پایتخت پورتو ریکو: San Juan
 • کد تلفن پورتو ریکو: 1787
 • قاره: Americas
 • ناحیه: Caribbean
 • جمعیت پورتو ریکو: 3,474,182 نفر
 • نقشه پورتو ریکو:
 • مساحت پورتو ریکو: 8,870 مترمربع
 • ناحیه زمانی پورتو ریکو: UTC-04:00
 • کشورهای همسایه پورتو ریکو:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی پورتو ریکو:
  کد نام علامت
  USD United States dollar $
 • زبان رسمی پورتو ریکو:
  نام نام محلی
  Spanish Español
  English English
 • پسوند دامنه های پورتو ریکو: .pr
 • کد Alpha 2 پورتو ریکو: PR
 • کد Alpha 3 پورتو ریکو: PRI

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟