جزایر ماریانای شمالی

اطلاعات کلی
پرچم جزایر ماریانای شمالی
 • نام انگلیسی: Northern Mariana Islands
 • نام فارسی: جزایر ماریانای شمالی
 • نام جزایر ماریانای شمالی به زبان خودشان: Northern Mariana Islands
 • پایتخت جزایر ماریانای شمالی: Saipan
 • کد تلفن جزایر ماریانای شمالی: 1670
 • قاره: Oceania
 • ناحیه: Micronesia
 • جمعیت جزایر ماریانای شمالی: 56,940 نفر
 • مساحت جزایر ماریانای شمالی: 464 مترمربع
 • ناحیه زمانی جزایر ماریانای شمالی: UTC+10:00
 • پسوند دامنه های جزایر ماریانای شمالی: .mp
 • کد Alpha 2 جزایر ماریانای شمالی: MP
 • کد Alpha 3 جزایر ماریانای شمالی: MNP

نقشه جزایر ماریانای شمالی

کشورهای همسایه جزایر ماریانای شمالی

پرچم نام
همسایه ندارد

واحد پول رسمی جزایر ماریانای شمالی

کد نام علامت
USD United States dollar $

زبان رسمی جزایر ماریانای شمالی

نام نام محلی
English English
Chamorro Chamoru
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟