درباره کشور مونتسرات به همراه اطلاعات جامع

پرچم مونتسرات
 • نام انگلیسی: Martinique
 • نام فارسی: مونتسرات
 • نام مونتسرات به زبان خودشان: Martinique
 • پایتخت مونتسرات: Fort-de-France
 • کد تلفن مونتسرات: 596
 • قاره: Americas
 • ناحیه: Caribbean
 • جمعیت مونتسرات: 378,243 نفر
 • نقشه مونتسرات:
 • مساحت مونتسرات: 0 مترمربع
 • ناحیه زمانی مونتسرات: UTC-04:00
 • کشورهای همسایه مونتسرات:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی مونتسرات:
  کد نام علامت
  EUR Euro
 • زبان رسمی مونتسرات:
  نام نام محلی
  French français
 • پسوند دامنه های مونتسرات: .mq
 • کد Alpha 2 مونتسرات: MQ
 • کد Alpha 3 مونتسرات: MTQ

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟