درباره کشور سریر مقدس به همراه اطلاعات جامع

پرچم سریر مقدس
 • نام انگلیسی: Holy See
 • نام فارسی: سریر مقدس
 • نام سریر مقدس به زبان خودشان: Sancta Sedes
 • پایتخت سریر مقدس: Rome
 • کد تلفن سریر مقدس: 379
 • قاره: Europe
 • ناحیه: Southern Europe
 • جمعیت سریر مقدس: 451 نفر
 • نقشه سریر مقدس:
 • مساحت سریر مقدس: 0 مترمربع
 • ناحیه زمانی سریر مقدس: UTC+01:00
 • کشورهای همسایه سریر مقدس:
  پرچم نام
  پرچم ایتالیا ایتالیا
 • واحد پول رسمی سریر مقدس:
  کد نام علامت
  EUR Euro
 • زبان رسمی سریر مقدس:
  نام نام محلی
  Latin latine
  Italian Italiano
  French français
  German Deutsch
 • پسوند دامنه های سریر مقدس: .va
 • کد Alpha 2 سریر مقدس: VA
 • کد Alpha 3 سریر مقدس: VAT

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟