درباره کشور گرینلند به همراه اطلاعات جامع

پرچم گرینلند
 • نام انگلیسی: Greenland
 • نام فارسی: گرینلند
 • نام گرینلند به زبان خودشان: Kalaallit Nunaat
 • پایتخت گرینلند: Nuuk
 • کد تلفن گرینلند: 299
 • قاره: Americas
 • ناحیه: Northern America
 • جمعیت گرینلند: 55,847 نفر
 • نقشه گرینلند:
 • مساحت گرینلند: 2,166,086 مترمربع
 • ناحیه زمانی گرینلند: UTC-04:00،UTC-03:00،UTC-01:00،UTC+00:00
 • کشورهای همسایه گرینلند:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی گرینلند:
  کد نام علامت
  DKK Danish krone kr
 • زبان رسمی گرینلند:
  نام نام محلی
  Kalaallisut kalaallisut
 • پسوند دامنه های گرینلند: .gl
 • کد Alpha 2 گرینلند: GL
 • کد Alpha 3 گرینلند: GRL

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟