درباره کشور سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه به همراه اطلاعات جامع

پرچم سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه
 • نام انگلیسی: French Southern Territories
 • نام فارسی: سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه
 • نام سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه به زبان خودشان: Territoire des Terres australes et antarctiques françaises
 • پایتخت سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه: Port-aux-Français
 • کد تلفن سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه:
 • قاره: Africa
 • ناحیه: Southern Africa
 • جمعیت سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه: 140 نفر
 • نقشه سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه:
 • مساحت سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه: 7,747 مترمربع
 • ناحیه زمانی سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه: UTC+05:00
 • کشورهای همسایه سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه:
  کد نام علامت
  EUR Euro
 • زبان رسمی سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه:
  نام نام محلی
  French français
 • پسوند دامنه های سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه: .tf
 • کد Alpha 2 سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه: TF
 • کد Alpha 3 سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه: ATF

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟