درباره کشور پلی‌نزی فرانسه به همراه اطلاعات جامع

پرچم پلی‌نزی فرانسه
 • نام انگلیسی: French Polynesia
 • نام فارسی: پلی‌نزی فرانسه
 • نام پلی‌نزی فرانسه به زبان خودشان: Polynésie française
 • پایتخت پلی‌نزی فرانسه: Papeetē
 • کد تلفن پلی‌نزی فرانسه: 689
 • قاره: Oceania
 • ناحیه: Polynesia
 • جمعیت پلی‌نزی فرانسه: 271,800 نفر
 • نقشه پلی‌نزی فرانسه:
 • مساحت پلی‌نزی فرانسه: 4,167 مترمربع
 • ناحیه زمانی پلی‌نزی فرانسه: UTC-10:00،UTC-09:30،UTC-09:00
 • کشورهای همسایه پلی‌نزی فرانسه:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی پلی‌نزی فرانسه:
  کد نام علامت
  XPF CFP franc Fr
 • زبان رسمی پلی‌نزی فرانسه:
  نام نام محلی
  French français
 • پسوند دامنه های پلی‌نزی فرانسه: .pf
 • کد Alpha 2 پلی‌نزی فرانسه: PF
 • کد Alpha 3 پلی‌نزی فرانسه: PYF

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟