فرانسه

اطلاعات کلی
پرچم فرانسه
 • نام انگلیسی: France
 • نام فارسی: فرانسه
 • نام فرانسه به زبان خودشان: France
 • پایتخت فرانسه: Paris
 • کد تلفن فرانسه: 33
 • قاره: Europe
 • ناحیه: Western Europe
 • جمعیت فرانسه: 66,710,000 نفر
 • مساحت فرانسه: 640,679 مترمربع
 • ناحیه زمانی فرانسه: UTC-10:00،UTC-09:30،UTC-09:00،UTC-08:00،UTC-04:00،UTC-03:00،UTC+01:00،UTC+03:00،UTC+04:00،UTC+05:00،UTC+11:00،UTC+12:00
 • پسوند دامنه های فرانسه: .fr
 • کد Alpha 2 فرانسه: FR
 • کد Alpha 3 فرانسه: FRA

نقشه فرانسه

واحد پول رسمی فرانسه

کد نام علامت
EUR Euro

زبان رسمی فرانسه

نام نام محلی
French français
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟