درباره کشور جزایر فالکلند به همراه اطلاعات جامع

پرچم جزایر فالکلند
 • نام انگلیسی: Falkland Islands (Malvinas)
 • نام فارسی: جزایر فالکلند
 • نام جزایر فالکلند به زبان خودشان: Falkland Islands
 • پایتخت جزایر فالکلند: Stanley
 • کد تلفن جزایر فالکلند: 500
 • قاره: Americas
 • ناحیه: South America
 • جمعیت جزایر فالکلند: 2,563 نفر
 • نقشه جزایر فالکلند:
 • مساحت جزایر فالکلند: 12,173 مترمربع
 • ناحیه زمانی جزایر فالکلند: UTC-04:00
 • کشورهای همسایه جزایر فالکلند:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی جزایر فالکلند:
  کد نام علامت
  FKP Falkland Islands pound £
 • زبان رسمی جزایر فالکلند:
  نام نام محلی
  English English
 • پسوند دامنه های جزایر فالکلند: .fk
 • کد Alpha 2 جزایر فالکلند: FK
 • کد Alpha 3 جزایر فالکلند: FLK

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟