درباره کشور جزایر کوکوس به همراه اطلاعات جامع

پرچم جزایر کوکوس
 • نام انگلیسی: Cocos (Keeling) Islands
 • نام فارسی: جزایر کوکوس
 • نام جزایر کوکوس به زبان خودشان: Cocos (Keeling) Islands
 • پایتخت جزایر کوکوس: West Island
 • کد تلفن جزایر کوکوس: 61
 • قاره: Oceania
 • ناحیه: Australia and New Zealand
 • جمعیت جزایر کوکوس: 550 نفر
 • نقشه جزایر کوکوس:
 • مساحت جزایر کوکوس: 14 مترمربع
 • ناحیه زمانی جزایر کوکوس: UTC+06:30
 • کشورهای همسایه جزایر کوکوس:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی جزایر کوکوس:
  کد نام علامت
  AUD Australian dollar $
 • زبان رسمی جزایر کوکوس:
  نام نام محلی
  English English
 • پسوند دامنه های جزایر کوکوس: .cc
 • کد Alpha 2 جزایر کوکوس: CC
 • کد Alpha 3 جزایر کوکوس: CCK

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟