درباره کشور ساموآی آمریکا به همراه اطلاعات جامع

پرچم ساموآی آمریکا
 • نام انگلیسی: American Samoa
 • نام فارسی: ساموآی آمریکا
 • نام ساموآی آمریکا به زبان خودشان: American Samoa
 • پایتخت ساموآی آمریکا: Pago Pago
 • کد تلفن ساموآی آمریکا: 1684
 • قاره: Oceania
 • ناحیه: Polynesia
 • جمعیت ساموآی آمریکا: 57,100 نفر
 • نقشه ساموآی آمریکا:
 • مساحت ساموآی آمریکا: 199 مترمربع
 • ناحیه زمانی ساموآی آمریکا: UTC-11:00
 • کشورهای همسایه ساموآی آمریکا:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی ساموآی آمریکا:
  کد نام علامت
  USD United State Dollar $
 • زبان رسمی ساموآی آمریکا:
  نام نام محلی
  English English
  Samoan gagana fa'a Samoa
 • پسوند دامنه های ساموآی آمریکا: .as
 • کد Alpha 2 ساموآی آمریکا: AS
 • کد Alpha 3 ساموآی آمریکا: ASM

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟