پلی‌نزی فرانسه

اطلاعات کلی
پرچم پلی‌نزی فرانسه
 • نام انگلیسی: French Polynesia
 • نام فارسی: پلی‌نزی فرانسه
 • نام پلی‌نزی فرانسه به زبان خودشان: Polynésie française
 • پایتخت پلی‌نزی فرانسه: Papeetē
 • کد تلفن پلی‌نزی فرانسه: 689
 • قاره: Oceania
 • ناحیه: Polynesia
 • جمعیت پلی‌نزی فرانسه: 271,800 نفر
 • مساحت پلی‌نزی فرانسه: 4,167 مترمربع
 • ناحیه زمانی پلی‌نزی فرانسه: UTC-10:00،UTC-09:30،UTC-09:00
 • پسوند دامنه های پلی‌نزی فرانسه: .pf
 • کد Alpha 2 پلی‌نزی فرانسه: PF
 • کد Alpha 3 پلی‌نزی فرانسه: PYF

نقشه پلی‌نزی فرانسه

کشورهای همسایه پلی‌نزی فرانسه

پرچم نام
همسایه ندارد

واحد پول رسمی پلی‌نزی فرانسه

کد نام علامت
XPF CFP franc Fr

زبان رسمی پلی‌نزی فرانسه

نام نام محلی
French français
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟